Działania Osłonowe

W obliczu bezprecedensowych zmian na rynku gazu firmy dostarczające gaz – a wraz z nimi ich klienci – nie pozostają bezbronne. W grudniu 2021 roku weszły w życie odpowiednie regulacje i zmiany prawne łagodzące wpływ giełdowych wzrostów cen błękitnego paliwa.

8 grudnia Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Energetycznego, dzięki której możliwe jest ograniczenie skali podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych. Nowe przepisy umożliwiają sprzedawcom gazu rozłożenie kosztów zakupu paliwa na kilka lat, co ma zapobiec skumulowanym, jednorazowym podwyżkom w 2021 i 2022 roku. Zakup gazu w celu odsprzedaży klientom to największy koszt, jaki ponoszą dostawcy gazu. Tymczasem ceny paliwa na rynkach hurtowych w ciągu roku wzrosły kilkukrotnie. Gdyby nie nowe przepisy, firmy sprzedające gaz gospodarstwom domowym, same musiałyby podnieść ceny o kilkaset procent.

Ponadto Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie obniżające stawkę podatku VAT na paliwo gazowe z obecnych 23% na 8% w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku. Obniżka obejmuje wszystkich odbiorców gazu ziemnego – nie tylko indywidualnych, lecz także biznesowych.

Dodatkowym, specjalnym mechanizmem wsparcia dla gospodarstw domowych jest dodatek osłonowy, który – w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym – wynosi od 400 zł do 1150 zł. Wnioski o wypłatę dodatku można składać od 4 stycznia 2022 roku.