Dowiedz się więcej

Dodatek osłonowy

Dodatek ma pomóc najbardziej potrzebującym pokryć część wydatków związanych z podwyżkami cen energii i żywności. Na ten cel z budżetu Państwa przeznaczone zostało ponad 4 mld zł.
Dowiedz się więcej

Działania osłonowe

W obliczu bezprecedensowych zmian na rynku gazu firmy dostarczające gaz – a wraz z nimi ich klienci – nie pozostają bezbronne. W grudniu 2021 roku weszły w życie odpowiednie regulacje i zmiany prawne łagodzące wpływ giełdowych wzrostów cen błękitnego paliwa.
Dowiedz się więcej

Aktualna sytuacja na rynku gazu

Prezes UOKiK stale monitoruje sytuację na rynku gazu.
Efektem było m.in. wystąpienie do Komisji Europejskiej o zbadanie potencjalnie antykonkurencyjnych praktyk Gazpromu na rynku europejskim.
Dowiedz się więcej

Urząd Regulacji Energetyki

Ustawy dotyczące prawa energetycznego
Dowiedz się więcej

Gas Storage Poland

Gas Storage Poland to spółka, która m.in. zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.
Dowiedz się więcej

Energy prices in Europe: (a costly) winter is coming

Pent-up demand, tight supply, green policy and bad timing are the recipe for skyrocketing energy prices, which could take three to six months to cool down. Europe is particularly at risk due to low stocks and its high dependence on natural gas.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Rządowa tarcza antyinflacyjna

Działania osłonowe

W obliczu bezprecedensowych zmian na rynku gazu firmy dostarczające gaz – a wraz z nimi ich klienci – nie pozostają bezbronne. W grudniu 2021 roku weszły w życie odpowiednie regulacje i zmiany prawne łagodzące wpływ giełdowych wzrostów cen błękitnego paliwa.
Dowiedz się więcej
UOKIK - kto nadzoruje ceny gazu?

Aktualna sytuacja na rynku gazu

Prezes UOKiK stale monitoruje sytuację na rynku gazu.
Efektem było m.in. wystąpienie do Komisji Europejskiej o zbadanie potencjalnie antykonkurencyjnych praktyk Gazpromu na rynku europejskim.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w sprawach związanych z podwyżką cen gazu dla konsumentów kluczowa jest rola Prezesa URE zatwierdzającego stawki, po których przedsiębiorstwa energetyczne sprzedają gaz do gospodarstw domowych.
Dowiedz się więcej
Urząd Regulacji Energetyki - Kto kontroluje ceny gazu?

Urząd Regulacji Energetyki

Ustawy dotyczące prawa energetycznego
Dowiedz się więcej
Czy w Polsce zabraknie gazu

Gas Storage Poland

Gas Storage Poland to spółka, która m.in. zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.
Dowiedz się więcej
Unia Europejska a ceny gazu

Energy prices in Europe: (a costly) winter is coming

Pent-up demand, tight supply, green policy and bad timing are the recipe for skyrocketing energy prices, which could take three to six months to cool down. Europe is particularly at risk due to low stocks and its high dependence on natural gas. In recent weeks, energy prices and especially natural gas prices have surged sharply (see Figure 1), prompting countries to reactivate coal-fired electricity generation. This has caused carbon prices to spike in turn.
Dowiedz się więcej